ศาลจังหวัดแพร่
Phrae Provincial Courts

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดแพร่

ศาลจังหวัดแพร่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564
image

image รูปภาพ
image
image
image

     เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา นายประยูร  กิ่งไทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้ นายนรินทร์  นนท์ธีระสถาพร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดแพร่และข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564 เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ พระอุโบสถ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่