ศาลจังหวัดแพร่
Phrae Provincial Courts
News
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมแนวทางการเร่งรัดการปล่อยผู้ต้องขังทางอิเล็กทรอนิกส์ ศาลจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ประกาศศาลจังหวัดแพร่ เรื่อง การส่งหมายและสำเนาคำร้องให้แก่ตณะกรรมการการเลือกตั้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโทรสาร ศาลจังหวัดแพร่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ประกาศศาลจังหวัดแพร่ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สมัครคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ในศาลจังหวัดแพร่

 

+

+

ข่าวรับสมัครงาน