ศาลจังหวัดแพร่
Phrae Provincial Courts

News
ประกาศศาลจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัย กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศาลจังหวัดแพร่ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2564 ศาลจังหวัดแพร่ร่วมพิธีกล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมปฏิบัติธรรมออนไลน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ผ่านระบบ Zoom) ศาลจังหวัดแพร่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

   วิดีโอ แนะนำ การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรม

วิดีโอ แนะนำ ศาลยุติธรรมเปิดให้บริการยื่นประกันออนไลน์                               วิดีโอ แนะนำ ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา

    

               การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ (Online mediation)          การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 20 ตรี

     

 

+

+

ข่าวรับสมัครงาน