ศาลจังหวัดแพร่
Phrae Provincial Courts

ระบบตารางพิจารณาคดี