ศาลจังหวัดแพร่
Phrae Provincial Courts
ผู้ประนีประนอมศาล