ศาลจังหวัดแพร่
Phrae Provincial Courts
คณะผู้พิพากษาศาล