ศาลจังหวัดแพร่
Phrae Provincial Courts
ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง