ศาลจังหวัดแพร่
Phrae Provincial Courts

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดแพร่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 1 หน่วย ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ประกาศศาลจังหวัดแพร่

เรื่ิอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 1 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดแพร่

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


image เอกสารแนบ