ศาลจังหวัดแพร่
Phrae Provincial Courts

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดแพร่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 1 หน่วย ฯ

ประกาศศาลจังหวัดแพร่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 1 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
ศาลจังหวัดแพร่  ด้วยวิธีประกสดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )


image เอกสารแนบ