ศาลจังหวัดแพร่
Phrae Provincial Courts

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดแพร่

ประกาศศาลจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งลิฟต์โดยสาร และสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ