ศาลจังหวัดแพร่
Phrae Provincial Courts

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดแพร่

ประกาศศาลจังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จ้างเหมาบริการรายบุคคลตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

ประกาศศาลจังหวัดแพร่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  จ้างเหมาบริการรายบุคคลตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียนเกี่ยวกับการสอบ


image เอกสารแนบ