ศาลจังหวัดแพร่
Phrae Provincial Courts

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดแพร่

ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในสำนักงานศาลยุติธรรม

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดแพร่
เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ในสำนักงานศาลยุติธรรม


image เอกสารแนบ