ศาลจังหวัดแพร่
Phrae Provincial Courts

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดแพร่

ประกาศฯ รายชื่อผู้แจ้งความประสงค์ฯ คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก
เรื่อง รายชื่อผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ


image เอกสารแนบ