ศาลจังหวัดแพร่
Phrae Provincial Courts

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดแพร่

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
image

image รูปภาพ
image
image
image

     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา นายประยูร  กิ่งไทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 69 พรรษา เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องบันทึกเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่