ศาลจังหวัดแพร่
Phrae Provincial Courts

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดแพร่

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
image

image รูปภาพ
image
image
image

    เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 นาฬิกา นายประยูร  กิ่งไทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องสตูดิโอ  อาคารประกาศก สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่