ศาลจังหวัดแพร่
Phrae Provincial Courts

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดแพร่

ศาลจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563
image

image รูปภาพ
image
image

 

 

           เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 นาฬิกา นายอนันต์ ปักษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้ นายสุเนตร  สาทา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 โดยร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า ถนน    คุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และเยี่ยมชมนิทรรศการพระบิดาแห่งฝนหลวง