ศาลจังหวัดแพร่
Phrae Provincial Courts

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดแพร่

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาฝึกงาน เนื่องในโอกาสฝึกงานเสร็จสิ้น

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายอนันต์ ปักษี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ในโอกาสที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงาน โดยมีผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ ศาลจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่    

image

image รูปภาพ
image
image
image
image