ศาลจังหวัดแพร่
Phrae Provincial Courts

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดแพร่

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 5

               เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายธีรวัฒน์ ปราบไกรสีห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย พันจ่าเอกสุพรรณ ขวัญคุ้ม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 5 ครั้งที่ 6/2562 เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน  แนวปฏิบัติการพิจารณาคดี การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และร่วมพิจารณาปัญหาข้อขัดข้องด้านการปฏิบัติงานของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5  ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image