ศาลจังหวัดแพร่
Phrae Provincial Courts

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดแพร่

ศาลจังหวัดแพร่ ซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณศาล

             เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศาลจังหวัดแพร่ โดยนายธีรวัฒน์ ปราบไกรสีห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ ร่วมกับพันตำรวจโทธนาวินทร์ แก้วเสียง รองผู้กำกับการป้องและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่  ร่วมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดเหตุผู้ต้องหาหลบหนีจากที่คุมขัง (หลบหนีขณะนำตัวจากศาลจังหวัดแพร่ขึ้นรถเรือนจำจังหวัดแพร่) เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ทดสอบความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หากมีเหตุเกิดขึ้นจริง  สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ในการนี้พันจ่าเอกสุพรรณ ขวัญคุ้ม ผู้อำนวยการฯ  ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศาล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาล เข้าร่วมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุด้วย ณ ศาลจังหวัดแพร่  อำเภอเมืองแพร่   จังหวัดแพร่ 

image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ