ศาลจังหวัดแพร่
Phrae Provincial Courts

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดแพร่

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับองคมนตรี

               เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายธีรวัฒน์ ปราบไกรสีห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาและคณะ  เนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนบ้านวังเลียง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ นอกจากนี้ได้พบปะและหารือกับผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน

image

image รูปภาพ
image
image
image
image