ศาลจังหวัดแพร่
Phrae Provincial Courts

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดแพร่

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

              เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้แก่ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่              จังหวัดแพร่  ในการนี้ นายธีรวัฒน์ ปราบไกรสีห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานดังกล่าว

----------------------------------

นางสาวฐิติพร อนุคุต
นิติกร
 สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดแพร่ รายงาน

image

image รูปภาพ
image
image
image
image